Morfo Gelişim Akademisi | Blog
Morfo Gelişim Akademisi | Danışmanlık | Eğitim |Kariyer |Koçluk
Danışmanlık, Koçluk, Eğitim
22950
page-template-default,page,page-id-22950,ajax_updown,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.0,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive

Sık Sorulan Sorular

Koçluğun Diğer Hizmet Mesleklerinden Farkı Nedir?

Profesyonel koçluk hedef belirlemek, sonuç yaratmak ve kişisel değişim yönetimi ile bireyin hayatına odaklanan farklı bir hizmettir. Koçun ne olduğunu anlamak için, koçlukla kişisel ya da organizasyonel destek sağlayan diğer meslekleri birbirlerinden ayırt etmek faydalı olacaktır.

Terapi: Koçluğu terapiden ayıran bir kaç yön vardır. Birincisi, koçluk bireyin belirli hareketlerinin sonucu olarak kendi isteği ile başlattığı değişimi temel alan, kişisel ve mesleki büyüme ve gelişmeyi destekleyen bir meslektir. Sonuçlar kişisel ya da mesleki başarı ile ilişkilidir. Koçluk hep ileriye hareket eder ve gelecek odaklıdır. Diğer yanda terapi acıyı iyileştirme, bireyin kendi içindeki ya da iki ya da daha fazla bireyin arasındaki işlev bozukluğu ve çatışmalarla ilgilenir. Odak nokta ise genellikle şimdiki zamanda bireyin duygusal fonksiyonlarını engelleyen, geçmişten gelen sorunları öğrenmek; psikolojik fonksiyonları geliştirmek; var olan iş ve özel hayat koşulları ile daha duygusal açıdan sağlıklı yöntemlerle ilgilenmektir. Terapi sonucunda genellikle duygusal/hissi durumlarda gelişme görülür. Bu durumlardaki olumlu gelişme koçluğun doğal sonucu olabilirken, öncelikli odak nokta kişinin iş ya da özel hayatında belirli hedeflere ulaşmak için hareketle uygulanabilir stratejiler yaratmaktır. Koçluk ilişkisinde hareket, sorumluluk ve takip üzerinde durulur.
Danışmanlık: Danışmanlar bireyler ya da organizasyonlar tarafından belirli bir uzmanlık alanına girmek amacı ile tutulurlar. Danışmanlıkta yaklaşımlar çok çeşitlilik gösterirken, genel olan kanı danışmanın problemleri teşhis ettiği, reçete yazdığı ve bazen de çözüm getirdiğidir. Koçluktaki kanı ise, bireyler ya da takımların koçun destekçi, kendi kendini keşfetme temeline dayanan yaklaşımlarıyla kendi çözümlerini kendilerinin yaratabilmeleridir.
Mentor (akıl hocalığı/rehberlik). Kişinin sahip olduğu tecrübe ile rehberlik etmesi ya da belirli bir uzmanlık alanında ya da kariyer geliştirmede deneyimlerini paylaşan mentorlar genellikle koçlukla karıştırılmaktadır. Bazı koçların mentorluğu koçluğun bazı bölümlerinde kullanmalarına karşın (yeni koçlara mentor koçluk yapmaları gibi), koçluk yaptıkları kişilere genellikle mentor olmazlar.
Eğitim: Eğitim programları, eğitmen ya da öğretmen tarafından belirlenmiş belirli öğrenme hedeflerini kazanma üzerine kurulmuştur. Koçluk sürecindeki hedefler ise koçun rehberliğinde birey ya da takım tarafından belirlenir. Ayrıca eğitim, önceden oluşturulmuş bir müfredat programı ile uyuşan doğrusal öğrenme yöntemini varsayar. Koçluk ise önceden belirlenmiş bir plan olmaksızın daha az doğrusallığı benimser.

Sportif Gelişim: Spor benzetmeleri sık kullanılsa da, profesyonel koçluk bildiğimiz spor koçluğundan farklıdır. Spor koçu, birey ya da takımların davranışlarını kendi deneyimi ve bilgisi rehberliğinde yöneten bir uzman olarak görülmelidir. Profesyonel koçlarda da bu özellikler vardır, ancak yönü belirleyen birey ya da takımın kendi bilgi ve deneyimleridir. Profesyonel koçluk, sportif gelişimden farklı olarak, zayıf ya da doğru olmayan şekilde uygulanan davranışlar üzerine değil, bunun yerine güçlü yönler ve yeteneklerin gelişmesi için fırsatları belirleme üzerine odaklanır.

Kişilerin bir koçla çalışmak istemelerinin genel nedenleri nelerdir?

Bir bireyin ya da takımın bir koçla çalışmak istemesinin bir çok nedeni bulunmaktadır.
Tabii ki bu liste genişletilebilir:
Kazanılacak bir durum vardır (bir meydan okuma, gerilimli bir hedef ya da fırsat), ve çok acildir, mecburidir, ilginçtir ya da bunların hepsidir;
Bilgi, beceri, güven ya da kaynaklarda bir eksiklik vardır;
Sonuçları hızlandırmak için bir istek vardır;
Bir başarısızlığın nedeni olarak iş ya da özel yaşamda bir düzeltme yapılması gereklidir;
Netlik eksikliği ve yapılması gereken seçimler vardır;
Birey, kişisel hedeflerine ulaşmakta etkili ya da destekleyici ilişkiler kuramazsa;
Birey son derece başarılıdır ve başarı artık bir soruna dönüşmeye başlamıştır;
İş ve özel yaşam dengesi bozulmuştur ve bu da istenmeyen sonuçlar yaratmaya başlamıştır;
Kişi kendi içindeki güçlü yönleri ve bunları en iyi nasıl geliştireceğini belirlememiştir;
Birey iş ve özel yaşamının daha basit, daha az komplike olmasını istemektedir; veya
Daha iyi organize olma ve kendi kendini daha fazla yönetebilme ihtiyacı vardır.

Yaşam Koçluğu Kimler İçindir?

*  Düşlerini ve tutkularını hayata nasıl geçireceğini bulmaya çalışanlar,
*  Hayatlarına yeni bir yön vermek isteyenler,
*  Durumlarından mutsuz olan, kendini sıkışmış hissedenler,
*  Yaşamdan daha çok keyif almak isteyenler.

 Aşağıdaki cümleler sizin durumunuzu yansıtmıyorsa birlikte çalışmayı düşünebilirsiniz:
*  Başkalarına hayır diyebiliyorum.
*  İşten çıktığımda enerji doluyum.
*  Her gün mutlaka keyif aldığım en az bir şey yaparım.
*  Hayattan ne beklediğimi çok net bir biçimde biliyorum.
*  Beni nelerin mutlu ettiğini iyi biliyor ve o konularda adım atıyorum.