Morfo Gelişim Akademisi | Çocuk ve Karneler
Morfo Gelişim Akademisi | Danışmanlık | Eğitim |Kariyer |Koçluk
Danışmanlık, Koçluk, Eğitim
24399
post-template-default,single,single-post,postid-24399,single-format-standard,ajax_updown,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.0,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive

Çocuk ve Karneler

makale_5_karne

Karnelerle Ne Yapmalı ?

Karne almanın heyecanı ve coşkusu; hem çocuklar için hem de veliler için her zama geçerli olacak kuşkusuz. Bir dönem boyunca; gösterilen çabaların ışıltılarını, başarmak için canla başla çalışmayı, öğrenmek çin geçirilen zamanları, zorlukları aşmak için verilen mücadeleyi, sorumluluk almanın değerini, emek harcamanın gururunu, çabanın mutlaka değer göreceğinin güvencesini, başarısızlıkların, öğrenme deneyiminin değerli ve önemli bir parçası olduğunu, cesaret verici güzel niyetlerle oluşturan ve yeniden deneme, yeniden öğrenme gücü ile taçlandırılan karneler, hem çocuklara hem de ailelere bu büyülü heyecanı ve coşkuyu yaşatabilir .

Eğer Karneler; rakamların yazıldığı soğuk kağıt parçaları olarak görüldüğünde, başka karnelerle karşılaştırma imkanı sunan veri tabanı olarak nitelendirildiğinde, anne baba olarak utanç yada sevinç kaynağı olarak kabul edildiğinde, çocuğun tatilini nasıl geçireceğini belirleyecek ödül yada ceza aracı olarak kullanıldığında, karnedeki notların çocuğun çabasının değil kişiliğinin bir parçası olduğuna inanıldığında, karnenin tek başına hayat başarısı olduğu düşünüldüğünde, geçmiş bugün ve gelecek karneye bağlandığında, karne bir hesaplaşma aracı olarak kullanıldığında, bir çok evde karne kabusu başlar.
Karneler; heyecan, çoşku ve öğrenme deneyimi sunmaktan uzaklaşır. Çaba, emek ve mücadele anlamını yitirir. Çocukların öğrenme heyecanı, merakı, sevgisi ve mutluluğu törpülenir.Karneler süpermarketlerdeki pahalı ve ucuz ürün etiketlerine dönüşüverir. İyi notları ödüllendiren aileler çocuklarının başarısını satın alırken, çocuklar iyi notları pazarlamayı öğrenir. Yüksek notun çıkarlar için nasıl kullanılabileceğini deneyimler. İyi bulmadıkları notları cezalandıran aileler çocuklarının başarısız olarak etiketler ve başarısızlığı ceza karşılığında satın alır, cezasının bedelini ödeyen çocuk da sorumsuzlığu ailesine satmayı öğrenir. Ceza;yapılan davranışı meşru kılar, öğrenmeyi durdurur, sorumluluk almayı ve gelişimi engeller.Böylece, karneler bilinçsiz niyetlerin suç aracına dönüşür. O halde bilinçli Niyet ne olmalıdır?Biilinçli niyet; çocuğun eğitimsel gelişimine katkı sunmak ve akademik başarısını artırmak üzere karneleri bir gelişim aracı olarak görmekle başlar.

Gelişim Aracı Olarak Karne Nasıl Değerlendirilmeli?

Çocukla birlikte yapılmalı  ve çocuğa  sorular sorarak kendi çabasını değerlendirmesi sağlanmalıdır. 

*  Karnende en çok neleri görmek seni mutlu etti?
*  En çok hangi alanlar için çaba gösterdiğini düşünüyorsun?
*  Gösterdiğin gayret neleri başarmanda sana yardımcı oldu?
*  Önceki dönemlere göre proje hazırlama konusunda neler öğrendin?

Akademik yaşamında hangi alanlarda zorlandığı  ve karnedeki notların bu güçlüğü ne kadar temsil ettiği birlikte belirlenmelidir.
*  Karnende karşılaşmaktan hoşlanmadığın bir durum var mı?
*  Hoşlanmadığın bu durumu gidermek için ne yapmayı düşünüyorsun?
*  Neler yapacağını düşünmek için biraz zamana ihtiyacın var mı? Çözüm fikirlerini paylaşmak istediğinde bu konuda sana destek olmak isterim.
*  Neleri farklı yapmayı planlıyorsun?
*  Neleri öğrenme yaşamına katarsan sana yardım edebilir?

Okuldaki hangi çalışma alanlarında büyük bir merak ve heyecan yaşadığı konuşulmalıdır.
*  Bu alanların beden eğitimi, resim yada müzik olması matematik, fen , sosyal  olması kadar değerlidir. Neler öğrendiği neleri öğrenmekten büyük mutluluk duyduğu sorulmalıdır.

Okulda derslerin dışında neler öğrendiği ve hangi alanlarda gelişim sağladığı üzerinde sohbet edilmelidir.
*  Arkadaşlıkla ilgili bu dönem neler öğrendin?
*  Kendini ifade etme konusunda dönem başına göre nasıl bir gelişme gösterdin?
*  Hangi özelliğini keşfettin?
*  Hangi güçlü yanlarını fark ettin?
*  Bu dönem neleri daha iyi yaptığını düşünüyorsun? Bunu ne sağladı?

Unutulmaması gereken ana nokta  karnelerin  gelişim araçlarından sadece bir tanesi olduğudur. Karnelerdeki sayılar sadece  sınavları, performans ve peroje ödevleri için gösterilen çabayı  içerir. Bu çabanın niteliği konusunda çok fazla bilgi vermez.  Karnedeki rakamlar bir çocuğun o dersle ilgili ne hiçbirşey bilmediğinin nede herşeyi bildiğinin bir göstergesidir. Karnedeki rakamlar biraz çocuğun biraz ailenin ve biraz da öğretmenindir.Çünkü çocuğun çabası; çocuğun  öğrenme isteği, merakı, kavrayışı, yeteneği, ilgisi,  becerileri ve çalışma disiplinine bağlı olduğu kadar, öğrenme ve öğretme ortamı, öğretmen tutum ve davranışları, aile tutum ve davranışları, okul kültürü   gibi bir çok etmeni de içermektedir. Çocuklar, okullarda akademik bilgi öğrenmenin ötesinde kendilerini tanımakta ve kendi öğrenme, iletişim ve algı dünyalarını oluşturmaktadırlar. Okulu tek boyuta indirgemek yerine birçok boyutuyla okuldaki fırsatlardan mücadele alanlarından çocukların yararlanmasını destekleyelim. Karnedeki resme değil okuladaki büyük resme bakmak dileğiyle bütün çocuklara mutlu tatiller.

Arzu AKTAŞ