Morfo Gelişim Akademisi | Liderlik ve Yaratıcılık Atölyesi
Morfo Gelişim Akademisi | Danışmanlık | Eğitim |Kariyer |Koçluk
Danışmanlık, Koçluk, Eğitim
21357
page-template-default,page,page-id-21357,ajax_updown,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.0,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive

Liderlik ve Yaratıcılık Atölyesi

Liderlik ve Yaratıcılık Atölyesi - Morfo

Liderlik ve yaratıcılık günümüzde en dikkat çekici, ilgi duyulan ve istenilen özellikler arasında yer almaktadır. Bütün çocuklar, kişilikleri, yetenekleri ve donanımlarıyla birbirinden farklıdır. Fakat her çocuğun doğasında liderlik ve yaratıcılık bulunmaktadır. Bu iki beceri farklı çocuklarda farklı şekillerde ifade bulur ve birbirini besleyerek gelişir. Önemli olan bu becerilerin en iyi şekilde ortaya çıkartılacağı öğrenme ortamlarını çocuklar için oluşturmaktır.

Bazı çocuklar liderlik ve yaratıcılık becerilerini farkında olmadan baskılarken bazı çocuklar da bu alanlarda hükmedici davranışlar gösterir. Her iki durum becerilerin gelişmesini engeller ve sınırlar. Çocuklar, bazı davranışlarının altında yatan nedenlerin liderlik ve yaratıcılık özelliklerinden kaynaklandığını fark ettiklerinde, bu becerilerini geliştirmek için çaba harcamaya, işbirliği yapmaya çok daha fazla istekli olurlar. Bu noktada Morfo Liderlik ve Yaratıcılık Atölyesi, çocukların liderlik ve yaratıcılık becerilerini geliştirmede, onları motive edecek ve destekleyecek fırsatları sunmaktadır.
Morfo Liderlik ve Yaratıcılık Atölyesi;
Çocukların yapısında var olan, liderlik ve yaratıcılık becerilerini fark etmelerine,
Potansiyel becerilerini açığa çıkartmalarına ve geliştirmelerine,
Liderlik ve yaratıcılık becerilerini olumlu ve yapıcı bir şekilde ifade etmelerine destek olmaktadır.
Liderlik ve yaratıcılık atölyesinin temel hedefi; çocukların kendilerini çok yönlü olarak tanımalarını, liderlik becerilerini ve yaratıcılık potansiyellerini fark etmelerini, gelişim fırsatlarını tespit ederek ilerlemelerini sağlamaktır. Atölye çalışmaları, çocukların kendilerini keşfetmelerini sağlayacak, liderlik ve yaratıcılık alıştırmalarının yer aldığı, uygulamaya dönük özgün etkinlikleri içerecek şekilde tasarlanmıştır.

Kazanımlar
*  Başkalarını etkileyebilme becerisi gelişir
*  Güçlü liderlik alanlarını belirler ve yaşamında kullanır
*  Güçlükleri aşma, hedefleri için mücadele etme becerisi gelişir
*  Otorite ve liderlik arasındaki derin farkı öğrenir
*  Seçim ve öncelikler konusunda etkili karar verme becerisi gelişir
*  Çözüm odaklı olmayı öğrenir
*  Yaratıcı düşünme süreçlerini öğrenir
*  Alternatifli ve yaratıcı düşünme becerisini geliştirir
*  Bir konuyu çok boyutlu analiz etme becerisi kazanır
*  Yaratıcılıkla taklit arasındaki farkı öğrenir
*  Problemlere farklı, orijinal ve akılcı çözümler üretme kapasitesi artar
*  Farklı şeyler deneyimleme cesareti kazanır
*  Düşüncelerini ve fikirlerini rahatlıkla ifade etme becerisi gelişir
*  Özgüveni artar
*  Kendini yönetme becerisi gelişir.