Morfo Gelişim Akademisi | Öğrenci Koçluğu – Eğitim Koçluğu
Morfo Gelişim Akademisi | Danışmanlık | Eğitim |Kariyer |Koçluk
Danışmanlık, Koçluk, Eğitim
21346
page-template-default,page,page-id-21346,ajax_updown,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.0,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive

Öğrenci Koçluğu - Eğitim Koçluğu

Eğitimde Etkin Ebeveynlik Becerileri - Morfo
Öğrenci Koçluğu

Sevgili Ebeveynler
*  Çocuğunuzun akademik potansiyelini tam olarak kullanamadığını düşünüyorsanız,

*  Okul sorumluluklarını yerine getirmede çocuğunuzun güçlükler yaşadığını fark ediyorsanız,
*  Ders çalışma konusunda çocuğunuzla sürekli karşı karşıya geliyorsanız
*  Her gün ödevleri hatırlatmak zorunda kalıyor ve bu durum işin içinden çıkılmaz bir hal almışsa,
*  Okulda işler pek yolunda gitmiyorsa,
*  Dikkati çabuk dağılıyor ve bir amaç üzerinde yoğunlaşamıyorsa,
*  Bilgisayar, telefon, internet çocuğunuzun bağımlılığı haline gelmişse
*  Çabalıyor fakat çocuğunuzla istediğiniz iletişimi kuramıyor istediğiniz sonuçlara ulaşamıyorsanız,

Sevgili Öğrenciler,
*  Derslerinizde daha başarılı olmak istiyor fakat nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız.
*  Çok çaba gösteriyor fakat istediğiniz sonuçları alamıyorsanız
*  Ders çalışma konusunda kendinizi çok isteksiz hissediyor, çalışmayı sürekli erteliyorsanız,
*  Ders çalışırken dikkatinizi toplayamıyor, sürekli masanın başından kalkıyorsanız,
*  Sistemli ve etkili çalışma konusunda sorunlar yaşıyorsanız,
*  Yaptığınız çalışma planlarına uyamıyorsanız
*  Sınavlar ve ödevler kocaman bir dağ gibi gözünüzde büyüyorsa
*  Dersler, ailenizle aranızda sorunlar yaşamanıza neden oluyorsa,
*  Okul yaşamınızda mutlu değilseniz,
*  Sınav stres ve kaygısı başarınızı olumsuz etkiliyorsa
*  Sınav sürecini yönetme becerisini nasıl kazanacağınızı bilmiyorsanız
*  Zor bir sınava hazırlanıyor ve bu süreçte desteğe ihtiyaç duyuyorsanız
Tüm bu ve benzeri engeller karşısında kendinizi çıkmaz bir sokaktaymış gibi hissediyorsanız; Akademik Öğrenci Koçluğu hakkında öğreneceğiniz bilgiler size yardımcı olacak, hayatınızda yeni bir yol açacaktır.

Akademik Yaşam Koçluğu
Her çocuk başarmayı sever ve yaşamak ister.
İster yetişkin olalım ister çocuk hepimiz hayatımızın belirli dönemlerinde bazı zorluklarla karşı karşıya kalırız. Bu noktada önemli olan harekete geçirilmeyi bekleyen büyük bir güce sahip olduğumuz gerçeğini hatırlamaktır. Öğrenci koçluğu; çocukların ve gençlerin akademik yaşamdaki yerlerini ve yollarını bulmada hem kendilerine hem de ailelerine yardımcı olacak özel bir fırsattır. Bu fırsat somut, gerçekçi ve uygulanabilir adımları içerir ve öğrencilerin akademik yaşamlarında daha başarılı olmalarına yardım eder.
Öğrenci Koçluğu, eğitim yaşamında daha başarılı olmak isteyen öğrencilere, hedefleri doğrultusunda kendi öğrenme yaşantılarını yönetmelerini sağlayan bir yol haritası sunar. Bu harita danışanlara, güçlü yönlerini, yeteneklerini, becerilerini ve ilgi alanlarını keşfettiren, sağlam akademik hedefler tespit ettiren, bireysel öğrenme ihtiyaçlarını buldurtan, öğrenmeye ilişkin olumlu alışkanlıklarını fark ettiren ve yenilerini kazandıran, iyi tasarlanmış yöntem ve teknikleri kullandıran, periyodik geri dönüşlerle kendini yenileyerek geliştirmeyi öğreten, bir sistem kurar.
Öğrenci koçluğunda yapılan ilk çalışmalar öğrencinin kendini çok yönlü tanımasına yöneliktir. Ardından okul yaşamı ve eğitimi ile ilgili hedeflerinin oluşturulması süreci başlar. Öğrenciye özgü ulaşılabilir, gerçekçi ve istenilen hedefler oluşturulur. Üçüncü aşamada başarıya ulaştıracak stratejiler tasarlanır ve planlamaya yardımcı olunur. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde birlikte mevcut imkânların analizi yapılır, süreç değerlendirilir ve yeni ihtiyaçlar belirlenir. Koçluk çalışmasında uygulama her safhada yer alır. Öğrencinin kendini harekete hazır hissetmesi ve isteği doğrultusunda süreklilik arz eder. Süreçte öğrencinin hedeflerine adım adım ilerlemesine yardımcı olunur. Bu bağlamda Günümüzde öğrencileri başarıya motive edecek, akademik yaşantılarını yönetme becerilerini kazandıracak en etkili disiplinin koçluk olduğu söylenebilir. Çünkü, alanında profesyonel bir koçla çalışan öğrenci;

Kazanımlar
*  Kendini çok yönlü tanır
*  Akademik potansiyelini keşfeder.
*  Hedeflerini netleştirir.
*  Öğrenme sorumluluğunu kendi üzerine alır.
*  Kendine özgü çalışma sistemi oluşturur, uygular ve geliştirir.
*  Akademik yaşamla özel yaşam arasındaki dengeyi kurar.
*  Başarma potansiyelini fark eder ve başarı motivasyonu artar.
*  İyimser ve gerçekçi akademik hedefler belirler,
*  Düzenli ders çalışma becerisi kazanır.
*  Kendine özgü başarı modelini ve inancını oluşturur.
*  Akademik başarısı artar
*  Çalışma motivasyonu artar.
*  Öğrenme stres ve kaygısı ile baş etmeyi öğrenir.
*  Olumlu düşünme becerisini geliştirir.
*  Özsaygı ve özgüveni artar.

Öğrenci Koçluğundan kimler yararlanabilir?
Öğrenci olan herkes…

Eğitim Koçluğu

 Sevgili Aileler,
Çocuğunuz;
*  Kendisini yeterince tanımıyorsa

*  İlgi yetenek ve becerilerinin yeterince farkında değilse,
*  Duygularını kontrol etmekte zorlanıyorsa,
*  Arzu ve istekleri hiç bitmiyor ve doyumsuzluk yaşıyorsa
*  Dürtüsel davranış problemleri varsa,
*  Karşılaştığı problemleri nasıl çözeceğini bilmiyorsa
*  Olumsuz alışkanlıklarında artışlar söz konusuysa (İnternet, tv, telefon bağımlılıklarını)
*  Kendini ifade etmede ve iletişim kurmada güçlükler yaşıyorsa
*  Arkadaş edinmede yada arkadaşlık ilişkilerini sürdürmede sorunlar yaşıyorsa
*  Aşırı özgüven yada özgüven eksikliği hissediyorsa
*  Sorumluluklarını yerine getirmede zorlanıyorsa
*  Kendini yönetme becerisi zayıfsa
Çocuğunuza ulaşamıyor, benzeri problemler karşısında kendinizi çaresiz hissediyorsanız ve çocuğunuzun daha mutlu bir yaşamı olması için kendini yönetme becerileri geliştirmesini istiyorsanız; Eğitim Koçluğu hakkında öğreneceğiniz bilgiler size yardımcı ve yol gösterici olacak, hayatınızı kolaylaştıracaktır.

Eğitim Koçluğu
Çocuklar kendi hallerine bırakılmayacak kadar değerli, yönetilmeyecek kadar özgürdür.
Çocuklar, benzer özellikler taşımakla birlikte birbirlerinden çok farklıdırlar. Çocuklardaki bu farklılık, hayata uyum sağlama yöntemlerini, aynı olaylar karşısındaki tutum ve davranış biçimlerini, düşünsel ve duygusal tepkilerini, karşılaştıkları engellerle baş etme stratejileri birbirinden ayırır. Çocukların erken yaşlardan itibaren kendilerini çok yönlü tanımaları ve karşılaştıkları sorunlarla başa çıkabilecek etkili araçlar edinmeleri, hem eğitimleri ve hem de gelişimleri açısından büyük önem taşımaktadır. Çünkü, kendilerini keşfederlerken hayata nasıl uyum sağlayacaklarını öğrenir, yaşamını yönetme becerisi edinirler.

Eğitim koçluğu; Çocukların, olumlu tutumlar ve yeni alışkanlıklar kazanmasına, farklı davranış ve düşünüş biçimlerini öğrenmesine ve var olanları daha üst düzeye taşınmasına yardımcı olur. Çocukların güçlü yanlarına vurgu yaparak, kendilerini çok yönlü keşfetmelerini ve olumlu davranış dağarcığı geliştirecek yeni beceriler edinmelerini destekler. Özünde eğitim koçluğu ailelere çocuklarının yaşamını daha iyiye taşıyacak etkili bir yol haritası sunar.
Eğitim koçuyla çalışan danışanlar; yaşama ve kendilerine daha sıcak ve toleranslı bakmayı öğrenirler, kendilerini çok yönlü tanırlar, yetenek, beceri ve ilgi alanlarını keşfederler, kendileri için hedefler oluşturur ve gerçekleştirmek için çaba gösterirler, olumlu davranış geliştirirler, kendi sorumluluklarını fark eder ve bilinçli olarak kabul ederler, empati becerilerini geliştirir, çevresine ve kendisine karşı daha duyarlı olurlar, duygularını kontrol etmeyi öğrenir, sorunlar karşısında çözüm üretme kapasitesini kullanırlar, öncelikler ve seçimler konusunda farkındalık kazanır, ve kendi yaşamını yönetme becerisi edinirler.
Çocuklara ve gençlere kendilerini tanıyabilecekleri ve ifade edebilecekleri ne kadar çok fırsat verilirse onlar da kendilerine o kadar güvenli ve başarılı yetişkinler olurlar. Çocuklarının yaşamını daha iyiye taşımak isteyen ebeveynler eğitim koçluğu çalışmaları ile çocuklarının daha özgüvenli, daha mutlu, daha başarılı ve daha doyumlu bir yaşama ulaşmalarını sağlar.

Kazanımlar
*  Kendini çok yönlü tanır
*  Kendi yaşamını yönetme becerisini geliştirir
*  Beceri yetenek ve ilgi alanlarını keşfeder
*  Kendini yönetme becerisini geliştirir
*  Duygularını tanır ve onları kontrol etmeyi öğrenir
*  Çevresiyle pozitif iletişim kurar.
*  Olumlu davranışlar edinme sürecini kolaylaştırır ve hızlandırır.
*  Kendisine ve çevresiyle daha sıcak ilişkiler kurma becerisini geliştirir.
*  Alışkanlıklar ve değerler sistemini oluşturur.
*  Öncelikleri, seçimleri konusunda farkındalık kazanır.
*  Sorun çözme kapasiteleri artar.