Morfo Gelişim Akademisi | Yönetici Koçluğu
Morfo Gelişim Akademisi | Danışmanlık | Eğitim |Kariyer |Koçluk
Danışmanlık, Koçluk, Eğitim
21381
page-template-default,page,page-id-21381,ajax_updown,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.0,vertical_menu_enabled,no_animation_on_touch,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive

Yönetici Koçluğu

Yaratıcı Drama ile Başarılı Ekip Oluşturma - Morfo

Morfo Akademi yetkin yöneticiler yetiştirilmesine aracılık ederek, şirketinizin kârlılığını artırır.”
Morfo Akademi Yönetici Koçluğu kapsamında yöneticilerin kurum içindeki bireysel kalitesine ve bireysel hedeflerine odaklanılır. Her yöneticinin bireysel farklılıklarına göre ihtiyaç duyduğu alanlara hitap edilir.

Yönetici Koçluğu Neden Gereklidir?
*  Yöneticinin, gelişim alanlarının belirlenmesi ve geliştirilmesi, iş-özel yaşam dengesinin kurabilmesi başarı için esastır.
*  Mevcut  yetkinliklerin güçlendirilip yenilerinin kazandırılması, yöneticinin yönetim becerilerini artırır.

Morfo Akademi Yönetici koçluğu uygulama alanları, aralarında keskin sınırlar olmamakla beraber, şu şekilde özetlenebilir: 

Beceri Gelişimi Koçluğu: Liderin etkili bir performans için gereken özel becerileri edinmesini ve bu becerileri liderliğinde başarıyla uygulamasını desteklemek için kullanılır.

Performans Koçluğu: Liderin mevcut rolündeki etkinliğini artırma çalışmalarını desteklemek için genel koçluk prensipleri kullanılır.

Gelişim Koçluğu: Liderin kendisini geliştirmesi, düşünce kalitesini ve duygusal zekâsını yükseltmesi, perspektif kazanması ve odağını koruması sağlanır. Öte yandan lideri, daha iyi bir iş-yaşam dengesi yakalayarak kişisel iyiliğini ve etkinliğini artırma konusunda desteklemek için, uzun zamanlı bir sürece girilir.

Morfo Akademi Yönetici Koçluğu Programı  

Koçluk sürecinin başlangıcı, ortası ve ölçülebilir sonuçlarından oluşan adımları şu şekildedir:
*  Koçluk alacak yöneticiler ile görüşmeler yapılarak,  bireyin kişilik özelliklerine ve pozisyonuna uygun; sektörel deneyimi olan koç alternatifleri önerilir. Önerilen koçlarla, hizmet alacak yöneticilerin uyum değerlendirmelerinin ardından uygun koç belirlenir.
*  Belirlenen Koç, yöneticiler ile başlangıç koçluk seansı gerçekleştirerek, mevcut durum analizi yapar. Hedefler tanımlanır.
*  Koç ve kurum arasında, hedef doğrultusunda nasıl ilerleneceği konusunda kontrat oluşturulur.
*  Görüşmelerin sonunda, Kontrat çerçevesinde koçluk ortamının yaratılması için gerekli fiziki ve beşeri alt yapı oluşturulur.
*  Son aşamada ölçme-değerlendirme yapılır.
*  Tüm çalışmalar etik kurallar ve gizlilik esasına göre sürdürülür. ID Coaching’in Uluslararası Sertifikalı Profesyonel Yönetici Koçlarının tümü, mesleki uygulama standartlarını ve ahlak kurallarını benimser. 

Koçluk süreci devam ederken, ender de olsa yönetici ile koç arasında uyum yakalanamaz ise, ID Coaching zengin koç portföyünden yeni bir koç görevlendirir. Morfo Akademi Yönetimi, koçluk sürecinin kesintiye uğramaması için gerekli düzenlemeleri kurumun talebi doğrultusunda en kısa sürede gerçekleştirir.

Kazanımlar

Morfo Akademi’in Yönetici Koçluğu sürecinden geçen yöneticiler;

*  Kişisel farkındalıklarını artırır, yetkinlikleriyle ilgili olarak kritik gedikleri görür.
*  Integral bir bakış açısıyla organizasyonda sağlam bir “BİZ” ruhu yaratır
*  Dört boyutlu (Duygu-Düşünce-Beden-Ruh) liderlik becerisi sayesinde kendilerini ve çalışanlarını geliştirir. Bu sayede organizasyon dinamikleşirken, çalışanların kuruma aidiyet duygusu artar.
*  Etkili liderler olarak çalışanların potansiyellerini daha fazla kullanmalarını sağlar, verimliliği artırır.
*  Organizasyonda pozitif bir iklim ve yaratıcı düşünme zemini oluşturur.
*  Farklılıkları anlayıp daha iyi yönetme becerisi kazanır.
*  Çalışanlar arasında daha iyi iletişim kurulmasını sağlar.
*  Çalışanlar arasında oluşturacakları güvenli ve işbirliğine dayalı ilişkiler nedeniyle, kurumsal zekânın artmasını sağlar. Bu yolla kurumun rekabet gücü artar.
*  Değişimi ve belirsizlikleri daha kolay yönetme becerisi kazanır.
*  İş akışlarını sadeleştirerek hataları azaltır.
*  Çözüm odaklı bir bakış açısı kazanır.
*  Karar verme, planlama ve organizasyon becerilerini geliştirir.
*  Delegasyon becerilerini artırır.
*  Zamanı daha iyi yönetebilir ve toplantılar daha verimli geçer.
*  İç ve dış müşteri memnuniyetinin artmasında etkin rol oynar.